ILM NAJOTDIR

Yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabidir